دستگاه تصفیه آب 7 مرحله ای AQUA CLASIC تایوان

7,600,000 تومان

دستگاه تمام تایوانی 7 مرحله ای . به همراه مخزن و شیر آب کنار.  نصب در تمام مناطق تهران، 

دستگاه تصفیه آب 7 مرحله ای AQUA CLASIC تایوان

7,600,000 تومان