دستگاه تصفیه آب 7 مرحله ای AQUA CLASIC ویتنام

6,800,000 تومان

دستگاه تصفیه آب قطعات ویتنام  7 مرحله ای . به همراه مخزن و شیر آب کنار.  نصب در تمام مناطق تهران،

دستگاه تصفیه آب 7 مرحله ای AQUA CLASIC ویتنام

6,800,000 تومان